خرید فایل( تحقیق نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليت هاي اجرائي آن در ايران)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: تحقیق نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليت هاي اجرائي آن در ايران

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پيشگفتار: در اين پژوهش كه براي درس سمينار افكار سياسي غرب از نيمه دوم قرن 19 در مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي تهيه ديده شده است. نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در ايران مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. ديويد هلد استاد دانش

ادامه مطلب