خرید فایل( بررسی رابطه نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر)

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی بین نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است که د

ادامه مطلب