برترین فایل رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی


برترین فایل رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی ببرید

مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی چکیده هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی علوم پزشکی فساو روش تحقیق نیز هبستگی بود جامعه آماری پژوهش، کارکنان درمانی علوم پزشکی فسا که متشکل از 212 نفر بودند را شامل می شد که با استفاده از جدول مورگان از این تعداد


ادامه مطلبhttp://asanpaper.ir/paperst/newj2735.html